European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Политика за поверителност и защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с нашите политики за поверителност и за „бисквитки“, които се прилагат при посещаването и използването на уебсайта https://bigdatacc.bg/ и осъществяването на Проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“ („Проектът“). Продължавайки използването на нашия уебсайт, се счита, че Вие сте се запознали с тези политики.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администратор на личните Ви данни е Университет за национално и световно стопанство, БУЛСТАТ 000670602, адрес 1700 София, Студентски град „Хр. Ботев“, УНСС, телефон: (02) 8195 515; (02) 962 53 05.

УНСС се задължава да защитава личните Ви данни. Настоящата Политика за защита на личните данни обяснява принципите и целите за обработка на данни, видовете данни, които се обработват и Вашите права във връзка със защита на личните Ви данни.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политиката за защита на личните данни се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (наричан по-долу „Регламент“) и Закон за защита на личните данни.

 

ЗАЩО СЪБИРАМЕ, СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Данните Ви се събират с цел:

·       Активиране персонализирането на достъпа Ви до системата.

·       За да позволите на УНСС да отговори на Вашите запитвания и да Ви изпраща информация във връзка с Проекта.

·       Изготвяне на анонимни статистически данни за използването на уебсайта.

·       Предоставяне на услугите, свързани с Проекта.

·       Осигуряване на клиентска поддръжка (възможно е да съберем допълнителна информация от Вас, с цел проучване и отговор на Вашите въпроси за поддръжката).

·       Участие в обучения, семинари и други мероприятия, свързани с Проекта.

·       Посочване на данни за автор на научни изследвания или други разработки, свързани с Проекта.

Събраните лични данни се третират при спазване на правилата, предвидени в Регламента и спазване на стриктни правила за сигурност на съхраняваните лични данни.

Данните ще се използват само за горепосочените цели от УНСС, служители и изпълнители, и с цел подобряване на интернет страницата и осигуряване на нейното функциониране, предоставяне на достъп до системата и др.

 

КОЙ ОТГОВОРЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорната страна, контролираща обработката на тези данни, е УНСС. Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, можете да изпратите електронна поща до rector@unwe.bg

Служителите на УНСС, които имат достъп до лична информация, са задължени да защитават тази информация по начин, който е в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни, например като не използват информацията за каквато и да е друга цел, освен да изпълнява услугите, които извършва за потребителя.

Само определени и надлежно упълномощени служители на УНСС имат достъп до данните, чрез своя потребителски идентификатор и лична парола в конкретни системи.

УНСС може да предоставя достъп до личните Ви данни на партньорите в Проекта, описани в уебсайта.

 

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Форма за Контакт:

         Име

         E-mail адрес

         Телефонен номер

         Други данни, които Вие предоставите при реализиране на научноизследователските дейности при изпълнение на Проекта, като данни за образование, професионален опит и др.

 

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ ВИ?

Ние ще запазим личната информация, докато са необходими за целите на:

         Осигуряване на достъп до системата и предоставяне на нейните функционалности.

         Предоставяне на информация, която Вие или Вашата организация сте поискали.

         Комуникация с Вас относно запитване, което сте ни изпратили.

        Управление на направените от Вас предпочитания и правата, които сте упражнили, съгласно настоящата Декларация за поверителност.

 

КАК МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ, ДА ПРОВЕРИТЕ ВЕРНОСТТА ИМ И ДА ГИ КОРИГИРАТЕ?

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, за да проверите точността на съхраняваната информация и/или да коригирате или актуализирате тази информация. Можете също така да поискате Вашата лична информация да бъде напълно изтрита, ако не e в ход направено запитване до нас и са налице законовите предпоставки за такова изтриване. Вие може да упражните своите права чрез заявка, изпратена на посочения имейл в тази Политика. Ще положим разумни усилия, за да Ви предоставим основателен достъп до всички  Ваши лични данни, които поддържаме, в рамките на 30 дни след получаване на Вашата заявка за достъп. За да защитим поверителността и сигурността Ви, ще предприемем основателни мерки, за да удостоверим самоличността Ви, преди да предоставим исканата информация за лични данни.

 

Политика за управление на „бисквитки“

Какво представляват “бисквитките”?

„Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта не се съхраняват никакви лични данни. За по-подробна информация относно начина на използване на „бисквитки“ в този сайт, вж. Как ние използваме “Бисквитките”. За пълноценното използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“. В случай, че желаете да прекратите функционирането на някоя от инсталираните „бисквитки“, вие вероятно пак ще можете да браузвате в сайта, но определени функции на сайта могат да се окажат деективирани. При повечето уеб-браузъри (напр. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari и Google Chrome) функцията за инсталиране на „бисквитки“ е автоматично включена. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който използвате, вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на „бисквитките“ до вашия компютър и до каква степен. В Управление на “Бисквитките” можете да откриете как да проверите и промените вашите предварително зададени настройки по отношение на „бисквитките“. Моля, имайте предвид, че ако не направите никакви промени, това означава, че вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с активирането функциите на „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни, моля, променете настройките на вашия браузър и ограничете или премахнете функцията за инсталиране на „бисквитките“.

Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити, почтени и ясни по отношение на обработването на „бисквитки“.

 

Как ние използваме “Бисквитките”

Когато посещавате този сайт, вие можете да установите наличието на различни видове „бисквитки“, които се генерират. Ние използваме три типа бисквитки:

         Сесийни ”бисквитки”, които се изтриват автоматично след всяко посещение.

         Постоянни "бисквитки", които се запазват по време на многократните посещения на сайта.

         "Бисквитки" на третата страна, които се използват от уебсайтове на наши партньори, които са вградени в нашия сайт или към който сме предоставили линкове.

Сесийни ”бисквитки”

Те ви дават възможност да изпълнявате важни функции на сайта, като например запаметяване на повтарящо се поле на формуляр в рамките на една сесия на браузъра. В допълнение, те съдействат за ограничаване на необходимостта за трансфер на информация в интернет пространството. Те не се съхраняват върху вашия компютър и се изтриват, когато прекратите сесията на вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да разпознаваме повтарящи се анонимни потребители на нашия сайт. Чрез сравняване с анонимен, случайно генериран идентификатор, може да се направи запис на конкретна информация за сърфирането, като например, как вие сте достигнали до сайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този сайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на сайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието.

За да анализираме използването на страницата, комуникацията със страницата и маршрутите за сърфиране, избрани чрез нашите сайтове, ние използваме софтуера Adobe SiteCatalyst. Този анализ е познат като 'уебсайт метрика' или ‘уеб анализ”. Ние не записваме никаква лична информация като част от този процес.

"Бисквитки" на трета страна

Когато посещавате нашия сайт, вие можете да забележите „бисквитки“, които не са свързани с УНСС. В случай, че преминете на уеб-страница, в която има вградено съдържание, например от Facebook или YouTube, е възможно да ви бъдат изпратени „бисквитки“ от тези уеб сайтове. Ние не контролираме генерирането на тези „бисквитки“ и затова ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на сайтовете на съответните трети страни.

 

Управление на „бисквитки“

Разрешаване или блокиране на „бисквитките“.

В случай, че не знаете типа и версията на използвания от вас за достъп до интернет браузър, кликнете върху менюто ‘Help’ в горната част на прозореца на вашия браузър и след това кликнете върху ‘About’, при което ще се визуализира търсената от вас информация.

Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Кликнете върху опцията 'Tools' в горната част на прозореца на вашия браузър, изберете 'Internet options' и след това кликнете върху 'Privacy'. Проверете дали настройката за степента на защита „Privacy level” е на ниво „Medium” (средно) или по-ниско. При такава настройка „бисквитките“ са разрешени във вашия браузър. При задаване на настройки за ниво над „Medium” „бисквитките“ се блокират.

Google Chrome (последна версия)

Кликнете върху иконката на гаечния ключ в горната дясна част на прозореца на вашия браузър и изберете ‘Settings’ (настройки). Кликнете върху ‘Show advanced settings’ (показване на разширени настройки) в долната част и позиционирайте върху секцията ‘Privacy’ (поверителност). Кликнете върху ‘Content settings’ (настройки на съдържанието) и в раздела за „бисквитките“ (cookies), изберете ‘allow local data to be set’ (разрешаване на настройки на локални данни), за да разрешите използваните „бисквитки“. За да забраните „бисквитките“, включете опциите ‘Block sites from setting any data’ (блокиране на задаване на каквито и да е данни от сайтовете), ‘Block third-party cookies and site data’ (блокиране на „бисквитки“ и данни на сайтове на трети страни) и ‘Clear cookies and other site and plug-in data when I close my browser’ (изчистване на „бисквитки“ и други данни на сайтове и плъгини при затваряне на моя браузър).

Mozilla Firefox

Кликнете върху 'Tools' в горната част на прозореца на вашия браузър и изберете ‘Options’ (опции). След това изберете иконката за поверителност ‘Privacy’ върху появилото се меню. Поставете отметка на опцията ‘Accept cookies from sites’ (приемане на „бисквитки“ от сайтове) за да разрешите „бисквитките“. Ако желаете да забраните „бисквитките“, премахнете отметката в това поле.

Safari

Кликнете върху иконката на зъбно колело, разположена в горната дясна част на прозореца на вашия браузър и изберете 'Preferences' (предпочитания). Кликнете върху иконката за поверителност 'Privacy' върху появилото се меню. Поставете отметка на опцията 'Block third-party and advertising cookies' (блокиране на рекламни „бисквитки“ и „бисквитки“ на трети страни). В случай, че искате да забраните изцяло „бисквитките“, поставете отметка в полето ‘Never’ (никога).