European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Новини

Прессъобщение - организиране на официално събитие за приключване на модернизация на съществуваща научна инфраструктура по проект ДИГД

Категории:

На 2 юли 2019г. от 10ч. в университетската библиотека ще се проведе официално събитие по финализиране на модернизацията на научната инфраструктура към Центъра за компетентност по проект BG05M20P001-1.002-0002-C01 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД).

Общата стойност на проекта е 13 333 868.86 лв., от които 11 333 788.53 лв. са по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори са УНСС - базова организация и бенефициент по проекта, четири университета и един институт на БАН, а целта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с Големи данни, обвързан с национален и международен научноизследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.Представяне на проекта на Международна научна конференция

Категории:

Проф. Кисимов представи проект ДИГД на Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“, 6-7 юни 2019, УНСС


Проект ДИГД в медиите

Категории:

Публикации в:


Проект ДИГД в списание Българска наука

Категории:

Прочетете публикацията за проекта ДИГД "УНСС е водеща организация по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“" в списание Българска наука.


Официално събитие за стартиране на модернизацията на научна инфраструктура по проект ДИГД

Категории:

На 17 декември 2018 г. от 10:00 ч пред преподавателската читалня на университетската библиотека се проведе официалното събитие за стартиране на модернизацията на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.

Oбщата стойност на проекта е 13 333 868,86 лв., от които 11 333 788.53 лв. са европейско и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН. Срокът за изпълнение е април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с Големи данни, обвързан с национален и международен научноизследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Събитието, организирано от УНСС - базова организация и бенефициент по проекта,  беше открито от ръководителя на проекта проф. д.ик.н.  Стати Статев. Ръководният екип представи целите на проекта, очакваните резултати и бъдещата инфраструктура на Центъра за компетентност в областта на големите данни.

Центърът, където ще се обработват Големите данни, ще разполага с множество сървъри. Амбицията ни е да обединим социално-икономическата информация в страната. Със събирането на данни са ангажирани още БАН, ИУ-Варна, РУ, ТУ-Габрово. Целта ни е да съберем различните съпоставими статистики, защото освен Националният статистически институт и други структури генерират данни – митниците, в Министерството на финансите има бюджетна статистика, БНБ и пр. Данните трябва да обхванат цялата макрорамка, каза проф. Статев. Според него често статистиките се разминават драстично и това е причината за много сериозен изследователски проблем. Данните от центъра ще могат да се ползват в България, а по-далечната цел е и в балканските страни. 

Снимки от събитието


Интервю в списание Българска наука

Категории:

Интервю с проф. Валентин Кисимов от ръководния екип на проект ДИГД в онлайн списание Българска наука


Прессъобщение - организиране на официално събитие за стартиране на модернизация на съществуваща научна инфраструктура по проект ДИГД

Категории:

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

 

На 17 декември (понеделник) 2018 г. от 10:00 ч в Преподавателска читалня на Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство, София ще се състои официалното събитие за стартиране на модернизация на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 02 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.

Общата стойност на проекта е 13 333 868,86 лв., от които 11 333 788.53 лв. Европейско и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН като срокът за изпълнение е април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научно-изследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Събитието се организира от Университета за национално и световно стопанство, бенефициент по проекта и ще бъде открито от Ръководителя на проекта проф. д. ик. н.  Стати Статев. Ръководният екип на проекта ще представи целите на проекта, очакваните резултати и бъдещата инфраструктура на Центъра за компетентност в областта на големите данни.

Очакваме Ви!


Проект ДИГД вече във Facebook

Категории:

Може да ни следвате във Facebook!


Прессъобщение - проведено публично събитие за начално представяне на проекта

Категории:

Началното представяне на проект за създаване на Център за компетентност по „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002, се проведе на 07.06.2018 г., от 13.00 часа в Малка конферентна зала на УНСС.

Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН.

Стойността на проекта е 13 333 868,86 лв. Срок за изпълнение: април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научно-изследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

На събитието присъстваха представители на научната общност в България, на бизнеса, на научноизследователски организации, на университетите, млади учени, докторанти, студенти, широка общественост, медии.

Пресъобщение на интернет страницата на УНСС

Снимки от събитието