European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Новини

HPC/HPDA/AI и Big Data технологиите в подкрепа на бизнеса

Категории: Новини

На 30 май 2022г. в УНСС се проведе среща на екипа по проект ДИГД с представители на бизнеса. На срещата бе представен Центърът за компетентност, постигнати научни и научно-приложни резултати по проекта и изградената инфраструктура. 

В дискусията, представителите на бизнеса поставиха свои проблеми и въпроси за приложение на анализа на големите данни и изкуствения интелект в различни техни дейности. Участниците в екипа на проекта отговориха на множество въпроси, свързани с организацията, анализа и  сигурността на данните, с използването на технологиите за големи данни в банкови и маркетингови процеси, с особеностите на управление на био земеделие, обхвата на данни и анализ на процеси за добив на инертни материали и мн. други. Всички участници изразиха своето желание за бъдещо сътрудничество и партньорство в изследователски задачи, както и необходимостта от организирането на следващи срещи.  


Среща със старт-ъп компанията Атоп ООД

Категории: Новини

На 29 април 2022г. екипът на проект ДИГД участва в среща със старт-ъп компанията Атоп ООД, представлявана от Емил Цветанов, управляващ съдружник и Спасимир Цветанов - мениджър на комуникациите в Google и FacebookГ-н Емил Цветанов представи Атоп ООД, която е сред най-бързо развиващите се български компании в областта на онлайн търговията. Проф. д-р Валентин Кисимов разясни целите на проект ДИГД, разработваните услуги и изгражданата инфраструктура. Дискутирани бяха конкретни възможности за използване на консултантските услуги и инфраструктурата, предлагани от Центъра за компетентност.Среща с представители на Българска стопанска камара

Категории: Новини

На 29 април 2022г. екипът по проект ДИГД проведе работна среща с представители на Българска стопанска камара (БСК).  В среща участваха г-жа Мария Минчева – заместник-председател на БСК, г-жа Ваня Кирова – главен директор „Информационни и комуникационни технологии“, г-жа Силвия Тодорова – директор на Център „Предприемачество“ и г-жа Кристина Каспарян – съветник „Малки и средни предприятия“. Презентацията на проф. В. Кисимов предизвика интерес и множество конкретни въпроси относно приложението на Големите данни и HPC/HPDA/AI в компаниите – членове на БСК. Дискутирани бяха и конкретни възможности за използване на консултантските услуги и инфраструктура, разработвани в рамките на проект ДИГД, от страна на компаниите – членове на БСК.Договор за Единна обобщена мега високо скоростна мрежа за интегриране

Категории: Новини

Договор за Единна обобщена мега високо скоростна мрежа за интегриране по проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Договор за доставка, инсталиране, конфигуриране, интегриране, тестване и поддържане на Единна обобщена мега високо скоростна мрежа за интегриране между партньори и за обслужване на  IoT устройства  подписаха ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров и Деян Йовков, управител на „Консорциум Хай-Спийд нет“ ДЗЗД. Споразумението е по проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), №BG05M2OP001-1.002-0002.

Повече информация за събитието на страницата на УНСС.


Договор за фундаментални научни изследвания с новия Суперкомпютър на България

Категории: Новини

УНСС и „Консорциум Суперкомпютър Петаскейл – България“ сключиха договор за фундаментални научни изследвания. На официалната церемония в София Тех Парк подписите си под документа положиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и представителят на консорциума Петър Статев.

Сътрудничеството ще допринесе за синергия между центровете за компетентност и върхови постижения.

УНСС участва като водещ партньор в Националния център за компетентност, разработващ национална научна инфраструктура по „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни - ДИГД“ по европейската рамка НОИР и като страна на Националния център за компетентност по европейската рамка за високопроизводителни изчисления EuroCC.

Повече информация ще намерите тук.


ЦК-ДИГД представен на Финална конференция на DigiFInd

Категории: Новини

Центърът за компетентност ДИГД бе представен на Финалната конференция на DigiFInd: Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry, която се проведе на 25 юни 2021 в УНСС, София. 

Конференцията бе открита от проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС. 

В конференцията участваха Mario Spatafora (EFFEBI, Italy), Filippo Verdiani (Aurora Cucine, CESPIM, Italy), Irene Giancarli (EFFEBI, Italy), Cristina Nicolau (FMT, Romania), Artur Mazurek and Rafał Wach (PAIZ Konsulting Sp. z o.o., Poland), Prof. Dr. Leisenberg and Malik Schacht (FHM, Germany), Prof. DSc Valentin Kisimov, Project Coordinator of DIGD Project: Digitalization of Economy in Big Data Environment (UNWE, Bulgaria), Nicolas Sangalli, Project Coordinator of the EQ-Wood Project.

Проф. Валентин Кисимов, координатор на проекта ДИГД, представи Центърът за компетентност ДИГД пред представители на организации, предлагащи обучение в дигитални умения и индустрия 4.0 в сектора на мебелната индустрия, университети и нестопански организации.

Програма на събитиетоПредставяне на проект ДИГД на ПЕТО ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО Русе

Категории: Новини

Проект ДИГД бе представен на петото ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО  в рамките на 23-тите Пролетни празници на науката в Русенския университет на 9 юни 2021г.


Дискусия в Клуб "Изкуствен интелект" за възможностите за използване на ДИГД инфраструктурата

Категории: Новини

На 8 юни 2021 представители от екипа на проект ДИГД участваха в дискусия, организирана от Клуб "Изкуствен интелект", на която бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и използване на инфраструктурата, изграждана по проекта с представители на Клъстер Изкуствен Интелект България и “Биотехнологичен и здравен клъстер”, БАН и СУ.

Повече информация за събитието може да намерите тук.Обява за конкурс за изследователи

Категории: Новини

За целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" УНСС обявява конкурс за избор на изследователи в областите "Човешки ресукрси" и "Финанси". Ангажираността е в рамките на 32 часа на месец.

Изследователите ще участват в научни изследвания и в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни научно-приложни услуги. Кандидатите трябва да имат магистърско образование по: природни науки, математика и информатика; по технически науки; или по социални, стопански и правни науки. 

Кандидатите е необходимо да имат теоритичен и приложен опит в споменатите области. Документите (автобиография и диплома) се подават при проф. Камелия Стефанова, на имейл kstefanova@unwe.bg до 17.00 ч. на 10.07.2021г.


Тематична среща с представители на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България

Категории: Новини

На 26 май 2021г. бе проведена среща между УНСС и представители на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България (Health & Life Sciences Cluster Bulgaria), на която се обсъдиха възможности за сътрудничество и работа по съвместни проекти. 

Беше представена инфраструктурата, изграждана по проект ДИГД и бяха дискутирани възможностите за използване на различните компоненти и инфраструктурата като цяло. 

В резултат на срещата бе подписан меморандум за сътрудничество


Димитър Димитров, представител на УС на Биотехнологичен и Здравен Клъстър, проф. д-р Камелия Стефанова, ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и Кристина Ескенази, представител на УС на Клъстер Изкуствен Интелект (отляво надясно)