European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Новини

ЦК-ДИГД представен на Финална конференция на DigiFInd

Категории: Новини

Центърът за компетентност ДИГД бе представен на Финалната конференция на DigiFInd: Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry, която се проведе на 25 юни 2021 в УНСС, София. 

Конференцията бе открита от проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС. 

В конференцията участваха Mario Spatafora (EFFEBI, Italy), Filippo Verdiani (Aurora Cucine, CESPIM, Italy), Irene Giancarli (EFFEBI, Italy), Cristina Nicolau (FMT, Romania), Artur Mazurek and Rafał Wach (PAIZ Konsulting Sp. z o.o., Poland), Prof. Dr. Leisenberg and Malik Schacht (FHM, Germany), Prof. DSc Valentin Kisimov, Project Coordinator of DIGD Project: Digitalization of Economy in Big Data Environment (UNWE, Bulgaria), Nicolas Sangalli, Project Coordinator of the EQ-Wood Project.

Проф. Валентин Кисимов, координатор на проекта ДИГД, представи Центърът за компетентност ДИГД пред представители на организации, предлагащи обучение в дигитални умения и индустрия 4.0 в сектора на мебелната индустрия, университети и нестопански организации.

Програма на събитиетоПредставяне на проект ДИГД на ПЕТО ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО Русе

Категории: Новини

Проект ДИГД бе представен на петото ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО  в рамките на 23-тите Пролетни празници на науката в Русенския университет на 9 юни 2021г.


Дискусия в Клуб "Изкуствен интелект" за възможностите за използване на ДИГД инфраструктурата

Категории: Новини

На 8 юни 2021 представители от екипа на проект ДИГД участваха в дискусия, организирана от Клуб "Изкуствен интелект", на която бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и използване на инфраструктурата, изграждана по проекта с представители на Клъстер Изкуствен Интелект България и “Биотехнологичен и здравен клъстер”, БАН и СУ.Обява за конкурс за изследователи

Категории: Новини

За целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" УНСС обявява конкурс за избор на изследователи в областите "Човешки ресукрси" и "Финанси". Ангажираността е в рамките на 32 часа на месец.

Изследователите ще участват в научни изследвания и в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни научно-приложни услуги. Кандидатите трябва да имат магистърско образование по: природни науки, математика и информатика; по технически науки; или по социални, стопански и правни науки. 

Кандидатите е необходимо да имат теоритичен и приложен опит в споменатите области. Документите (автобиография и диплома) се подават при проф. Камелия Стефанова, на имейл kstefanova@unwe.bg до 17.00 ч. на 10.07.2021г.


Тематична среща с представители на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България

Категории: Новини

На 26 май 2021г. бе проведена среща между УНСС и представители на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България (Health & Life Sciences Cluster Bulgaria), на която се обсъдиха възможности за сътрудничество и работа по съвместни проекти. 

Беше представена инфраструктурата, изграждана по проект ДИГД и бяха дискутирани възможностите за използване на различните компоненти и инфраструктурата като цяло. 

В резултат на срещата бе подписан меморандум за сътрудничество


Димитър Димитров, представител на УС на Биотехнологичен и Здравен Клъстър, проф. д-р Камелия Стефанова, ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и Кристина Ескенази, представител на УС на Клъстер Изкуствен Интелект (отляво надясно)


Тематична среща с представители на Клъстер Изкуствен Интелект България

Категории: Новини

На 26 май 2021г. бе проведена среща между УНСС и представители на Клъстер Изкуствен Интелект България (AI Cluster Bulgaria), на която се обсъдиха възможности за сътрудничество и работа по съвместни проекти. 

Беше представена инфраструктурата, изграждана по проект ДИГД и бяха дискутирани възможностите за използване на различните компоненти и инфраструктурата като цяло. 

В резултат на срещата бе подписан меморандум за сътрудничество


Димитър Димитров, представител на УС на Биотехнологичен и Здравен Клъстър, проф. д-р Камелия Стефанова, ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и Кристина Ескенази, представител на УС на Клъстер Изкуствен Интелект (отляво надясно)Представяне на ЦК-ДИГД на тематично събитие "Business Intelligence and Data Analytics"

Категории: Новини

ЦК–ДИГД бе представен от проф. Валентин Кисимов на тематично събитие "Business Intelligence and Data Analytics", което се организира в рамките на проект DIFME: Digital Internationalisation and Financial Literacy Skills for Micro-Entrepreneurs", project number 600834-EPP 1-2018-1-MT-EPPKA2-KA, организирано от УНСС на 10 Май 2021.

Програма на събитието


Представяне на ЦК–ДИГД в EuroCC-България

Категории: Новини

На 23 април се проведе онлайн семинар на Центъра за Компетентност – EuroCC-България, в който участваха представители на EuroCC-България и на други проекти, свързани с високопроизводителните пресмятания и обработката на големи данни. На семинара проф. Валентин Кисимов представи ЦК–ДИГД и постигнатите резултати по проекта ДИГД. 

Програма на семинара


Научна сесия по проект ДИГД в рамките на CIEES 2021

Категории: Новини

Научна сесия за представяне на научните резултати, постигнати по проект ДИГД се организира в рамките на международна научна конференция "International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021", която ще се проведе на 25-27 ноември 2021.

Организатори на сесията са:

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов
Проф. д-р Камелия Стефанова

Project BG 05 M 2 OP 001-1.002-0002 “Digital transformation of economy within Big Data Environment”

Информация за сесията ще намерите тук.


Представяне на резултатите от проекта ДИГД на Webinar - Smart Energy Services, 19 април 2021

Категории: Новини

Постигнатите резултати от проeкта ДИГД бяха представени от проф. Валентин Кисимов на Webinar - Smart Energy Services, 19 април 2021 с представители на научната общност в България и чужбина.

Презентация на ЦК-ДИГД