European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Договор за фундаментални научни изследвания с новия Суперкомпютър на България
Новини

УНСС и „Консорциум Суперкомпютър Петаскейл – България“ сключиха договор за фундаментални научни изследвания. На официалната церемония в София Тех Парк подписите си под документа положиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и представителят на консорциума Петър Статев.

Сътрудничеството ще допринесе за синергия между центровете за компетентност и върхови постижения.

УНСС участва като водещ партньор в Националния център за компетентност, разработващ национална научна инфраструктура по „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни - ДИГД“ по европейската рамка НОИР и като страна на Националния център за компетентност по европейската рамка за високопроизводителни изчисления EuroCC.

Повече информация ще намерите тук.