European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

ЦК-ДИГД представен на Финална конференция на DigiFInd
Новини

Центърът за компетентност ДИГД бе представен на Финалната конференция на DigiFInd: Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry, която се проведе на 25 юни 2021 в УНСС, София. 

Конференцията бе открита от проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС. 

В конференцията участваха Mario Spatafora (EFFEBI, Italy), Filippo Verdiani (Aurora Cucine, CESPIM, Italy), Irene Giancarli (EFFEBI, Italy), Cristina Nicolau (FMT, Romania), Artur Mazurek and Rafał Wach (PAIZ Konsulting Sp. z o.o., Poland), Prof. Dr. Leisenberg and Malik Schacht (FHM, Germany), Prof. DSc Valentin Kisimov, Project Coordinator of DIGD Project: Digitalization of Economy in Big Data Environment (UNWE, Bulgaria), Nicolas Sangalli, Project Coordinator of the EQ-Wood Project.

Проф. Валентин Кисимов, координатор на проекта ДИГД, представи Центърът за компетентност ДИГД пред представители на организации, предлагащи обучение в дигитални умения и индустрия 4.0 в сектора на мебелната индустрия, университети и нестопански организации.

Програма на събитието