European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Договор за Единна обобщена мега високо скоростна мрежа за интегриране
Новини

Договор за Единна обобщена мега високо скоростна мрежа за интегриране по проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Договор за доставка, инсталиране, конфигуриране, интегриране, тестване и поддържане на Единна обобщена мега високо скоростна мрежа за интегриране между партньори и за обслужване на  IoT устройства  подписаха ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров и Деян Йовков, управител на „Консорциум Хай-Спийд нет“ ДЗЗД. Споразумението е по проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), №BG05M2OP001-1.002-0002.

Повече информация за събитието на страницата на УНСС.